Top

Geschiedenis

In het voorjaar van 1981 namen Joost Welten, Harrie Hoffmans en Gerrit Hoffmans, lid van wielervereniging W.V. Oisterwijk het initiatief tot het oprichten van een Moergestelse wielerronde. Een 7-tal Moergestelnaren werden bereid gevonden om in de reeds opgerichte commissie zitting te nemen, te weten Theo op ‘t Hoog, Gé Simons, Hans Vugts, Jan van Rooij, Gerard Antonis, Hans de Brouwer en Adrie Burgers. Voorzitter werd Theo op ’t Hoog (overleden 22-09-1998), secretaris Joost Welten en penningmeester Hans Vugts. Na eindeloze gesprekken met Brabant ZO van de KNWU kregen we de laatste wedstrijd van het seizoen toegewezen; de laatste zondag van september 1982. Het clubhuis werd Café Den Brouwer.

De notariële acte werd op 2 augustus 1982 vastgesteld. Een aangevraagde gemeentelijke subsidie werd niet toegekend in 1982. Gestart werd met wielerwedstrijden in de kom van Moergestel. De eerste 4 jaren reden de volgende categorieën: Amateurs, Junioren, Nieuwelingen en Recreanten . Vanaf 1986 werd er in samenwerking met Jaap de Groot een stratenloop gehouden tot 1993, gezien de uitbreiding van het deelnemersveld met Liefhebbers en Dames, was dit niet meer mogelijk in 1994. In 1996 werd de laatste Komtoer verreden als gevolg van het geringe aantal bezoekers. Maar ook verkeerstechnische problemen als wegversmallingen en verkeersdrempels waren hiervan de oorzaak. In 2003 werd de Komtoer weer in ere hersteld. Maar nu uitsluitend door het rijden van jeugdwedstrijden voor rennertjes aangesloten bij de KNWU. Ook werden bij deze wedstrijden de zg. Rabo Dikke Banden Race (RDBR) gehouden.

De eerste veldrit werd georganiseerd op 5 februari 1984, evenals de tweede in 1985 op het terrein naast en achter het Audacia voetbalveld aan de Molenstraat. In 1985 was aanwezig Klaus Peter Thaler, die 2de werd achter Henk Baars, maar 4 weken later Wereldkampioen werd in München Duitsland. In 1986 werd op de Heiberg aan de Zandstraat op de gronden van de familie Moorman, de 3de veldrit georganiseerd. Na een onderbreking van 3 jaar werd in januari 1998 weer een veldrit georganiseerd, vervolgens elk jaar tot en met heden. Vanaf 2003 is de veldrit uitgebreid met wedstrijden voor de jeugd op de zaterdag. Het eerste weekend van december staat Moergestel geheel in het teken van het veldrijden.